Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

Prehliadanie prác - pre použitie prehliadačky prác je potrebné splniť tieto predpoklady:

  • používať najnovšiu verziu prehliadačov Mozilla Firefox, Chrome, Opera, alebo používať prehliadač Internet Explorer aspoň verzie 11
  • nemať zakázané používanie javascriptu
  • ďalej je nevyhnutné akceptovať fakt, že z dôvodu ochrany pred kopírovaním je pôvodný PDF formát práce nahradený sériou vygenerovaných obrázkov jednotlivých strán záverečnej práce; tieto obrázky sú generované v dvoch fixných veľkostiach (náhľadový a na čítanie), z tohoto dôvodu je odporúčané rozlíšenie obrazovky 1280 x 800 bodov

 

Dokumenty technického charakteru určené hlavne pre administrátorov a organizačných garantov CRZP/APS:

       Prístup do chránenej sekcie získajú poverené osoby z VŠ na adrese crzp@cvtisr.sk.